بررسی حملات و تهدیدات امنیتی
نام و نام خانوادگی (*)

ورودی نامعتبر
ایمیل (*)

ورودی نامعتبر
تلفن (*)

ورودی نامعتبر
نوع درخواست (*)

ورودی نامعتبر
فایل زیپ شده

ورودی نامعتبر لطفا چند نمونه از فایل های آسیب دیده (کدشده) را به همراه فایل راهنمای ایجاد شده توسط ویروس در پوشه مربوطه و اسکرین شات از صفحه موردنظر و نیز در صورت دسترسی به اصل فایل تروجان ، آن فایل را نیز در یک فایل زیپ گردآوری نموده ، برای آن پسورد بگذارید و آن را در این قسمت بارگزاری نمائید.

موارد موردنیاز جهت بازیابی فایل ها(بایستی در یک فایل زیپ با پسورد برای آزمایشگاه ارسال گردد.) : چند نمونه از فایل های کدگزاری شده / فایل راهنمای ایجاد شده توسط ویروس که در همان محل ایجاد شده / اسکرین شات از صفحات آسیب دیده / فایل تروجان در صورت دسترسی

پسورد فایل زیپ شده

ورودی نامعتبر
توضیحات

ورودی نامعتبر
کد امنیتی (*)
کد امنیتی
  بازآوری
ورودی نامعتبربالا